Дизайн и предпечат

Дизайн и предпечат

Графичният дизайн е първа стъпка към реализацията на рекламните идеи а основната задача на специалистите, подготвящи оформлението на печатните изделия е правилното му привеждане в съответствие с технологичните изисквания за печат на материалите които ще бъдат използвани при изпълнението на проекта.

Желанието на клиента е закон за нас и спрямо него, ние изработваме индивидуалния дизайн

Имате нужда от лого и искате то да бъде на базата на Ваша идея за дизайн? Споделете я с нас, а ние ще я превърнем в изцяло готов дизайн за Вас! 

Разгледайте част от нашите проекти по-долу и ако Ви допада нашият стилне се колебайте да се свържете с нас.

Повече от нашите проекти и продукти можете да намерите в нашите профили във Facebook и Instagram.

Изработка на лого

Основни видове лога
  • Съкращения и монограми – в този случай се използва в съкратен вариант наименованието на фирмата, чрез няколко букви например HP (Hewlett-Packard), HBO, NASA и други запазени марки на 2, 3 или повече думи, с цел по-лесно запомняне на инициалите. Логотата на буквите и монограмите са най-добрият вариант за компании с многословни имена.
  • Търговски марки с изписан шрифт – изписва се обикновено, когато фирмата има кратко и ясно име (например Google, Coca Cola и т.н.) Логата с думи имат за цел да се фокусираме върху самото име на компанията, а типографията играе ключова роля. Тя предава същността и характера на бизнеса.
  • Картинни лога и символи – в тях се включват всички лога с иконка, пиктограми, символи и други визуални изображения, които са емблематични за фирмата (например Apple, Android, Twitter и др.). Тези лога са идеалният начин да бъдете запомнени по лесен начин от вашите клиенти, но не е подходящ за ново стартиращи търговци, чиято търговска марка още не се е наложила на пазара.
  • Абстрактни лога – специфични видове лога подобни на логата с изображения, икони, но са включени и геометрични фигури (например Adidas, Pepsi и др.) С помощта на абстрактното лого, можете да предадете какво символизира марката.
  • Лога с талисмани – най-често биват цветни, забавни, с карикатурни изображения. В повечето случаи това е най-краткият път да представите лицето на марката, персонаж на вашия бизнес (например KFC, Mr Proper, Hippoland)
  • Комбинирани лога – обикновено съдържат текстове, графични знаци или талисмани. Този тип лого може да се използва за предварителна маркетинг тактика. В случай, че имате дългогодишна визия за марката ви, която в края си ще бъде само със символ/талисман. (например BurgerKing, Lacoste и др.)
  • Емблеми – емблематичното лого е шрифт във символ или икона. Най-често такива лога са създадени за училища, организации с нестопанска цел, автомобили, държавни агенции, хотели и др. (например Starbucks, Costa Coffee и др.)